Barck, Per Olov Tillbaka

Barck, Per Olov Fredrik (f. 1/5 1912 Hfrs, d. där 4/11 1978), tidningsman och litteraturkritiker, fil.dr 1953 på en avhandling om Arvid Mörne och sekelskiftets Finland. B., som tidigt arbetade sig fram till en uppmärksammad ställning som litteraturkritiker, gjorde en mångsidig insats inom finlandssvenskt kulturliv. Han verkade 1935-64 bl.a. som journalist vid ett antal tidningar och Rundradion. B. blev 1954 docent i svensk litteratur vid Åbo Akademi och var 1964-72 professor i litteraturhistoria med poetik. Han var ordförande i Finlands svenska författareförening 1953-56 och i Svenska litteratursällskapet i Finland 1966-73. Bland B:s arbeten märks essäsamlingarna Dikt och förkunnelse (1936) och Ansikten och möten (1972) samt en biografi över Ture Janson (1962).

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), litteraturkritik, journalistik
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 01.04.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi