Equity Tillbaka

Equity, engelsk fraktångare, kapad av tyskarna under första världskriget; användes senhösten 1917 till att transportera vapen från Tyskland (Danzig) till den finländska västkusten. Det 1 500 ton mätande fartyget, vars befälhavare var premiärlöjtnant G. Pezold, gjorde två färder i detta syfte. Under den första, som företogs vid månadsskiftet oktober-november, lossades 150 ton vapen (bl.a. 6 500 gevär och 30 maskingevär) i Vasa och Jakobstads skärgård. Fartygets andra färd i början av december misslyckades, då kontakt inte kunde uppnås med de tilltänkta mottagarna; endast ett mindre parti vapen kunde landsättas i Sastmola. Med på färderna följde även 16 jägare. Vapnen, som var ryska av amerikanskt ursprung (tagna som krigsbyte av tyskarna), användes till beväpning av skyddskårerna i Österbotten. Minnesplattor över fartygets första färd avtäcktes 1938 och 1967 på Västerö i Maxmo. Det transporterade medlemmar av Pellingekåren från Danzig till Hangö i början av april 1918 då den s.k. Östersjödivisionen överfördes från Tyskland. (K.A. Wegelius, För Finlands frihet, 1937; G. Pezold, Das Waffenschiff, 1943)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
krigshistoria, krigsfartyg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 23.11.2016 av Lasse Sundman