pastoralexamen Tillbaka

pastoralexamen, i kyrkoordningen föreskriven och vid domkapitlet avlagd examen, som utgör förutsättning för att vara behörig att söka ordinarie prästtjänst, som kaplan eller kyrkoherde. P. kan avläggas av präst efter avklarad introduktionsutbildning och minst två års tjänstgöring som präst. Examen omfattar 34 studiepoäng och består av åtta studiehelheter (bibelkunskap, kyrkans bekännelse, kyrkans förvaltning, bibeln, tolkning och förkunnelse, gudstjänstlivet, själavård, kristen fostran samt församlingen som arbetslag och arbetsgemenskap) ävensom av prediko- och undervisningsprov. En studiehelhet kan avläggas genom en tentamen eller genom deltagande i en närstudieperiod. Högre p., som bl.a. omfattar en teologisk avhandling, krävs av en sökande till domprost och stiftsdekan och för behörighet att väljas till prästassessor vid domkapitlet.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter