Järvinen, Kari Tillbaka

Järvinen, Kari Teemu (f. 23/3 1940 Hfrs), arkitekt. J. bedriver sedan 1973 byråverksamhet tillsammans med kollegan Timo Airas, med vilken han segrat i ett flertal arkitekttävlingar och planerat många betydande nationella byggnadsprojekt. J. företräder en renodlad modernism, dock med ett säreget och småskaligt grepp i byggnadernas formgivning. Av hans verk kan nämnas Degerö kyrka (tills. m. Merja Nieminen 2000-03), Ganztagszentrum skola i Bargteheiden, Tyskland (1997-2000), Strömbergs skola i Sockenbacka (tills. m. T. Airas 1996-2000) samt kanslihuset i Ylistaro (tills. m. Airas 1989). Därtill har J. planerat ett flertal skolor, daghem, allaktivitetshus och bostadsbyggnader i huvudstadsregionen och runtom i Finland. Han var konstnärsprofessor 1998-2003 och har 1983-86 i olika repriser tjänstgjort som lärare och tf. professor vid Tekniska högskolans arkitektavdelning, varit sakkunnig vid arkitektavdelningens avdelningsråd sedan 2002 och verkat som prisdomare vid ett flertal arkitekttävlingar. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 14.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.03.2012 av Johan Lindberg