Konstflitföreningen i Finland Tillbaka

Konstflitföreningen i Finland (Suomen taideteollisuusyhdistys), Hfrs, gr. 1875 i syfte att främja Finlands konstindustri och konsthantverk. Bland grundarna märktes Zachris Topelius och C.G. Estlander. Föreningen stod bakom uppförandet av Ateneum och upprätthöll till 1965 Konstindustriella läroverket, som då övergick i statens ägo. Konstflitföreningen i Finland stod ända fram till 1980-talet. för arrangemangen av konstindustriutställningar utomlands. Från 1933 arrangerade Konstflitföreningen bl.a. de finländska avdelningarna på triennalerna i Milano. Legendarisk blev föreningens vd (från 1952) H.O. Gummerus, under vars tid de finländska formgivarna skördade sina största lagrar i Milano. Konstindustrimuseet, idag Designmuseet, öppnades 1979 i Konstflitföreningens regi, och 1980 grundade föreningen Tidskriften Form Function Finland. Sedan 1894 hade föreningen arrangerat årliga lotterier bland sina medlemmar.

Konstflitföreningens och det 1987 grundade Muotoilun tiedotuskeskus - Design Forums kanslienheter sammanslogs 1991. Det ursprungliga namnet Konstflitföreningen i Finland bevarades i stadgarna, men officiellt började man tala om Centret för främjande av finländsk design, och i internationella sammanhang Design Forum Finland. Under 1990-talet antog föreningen även i hemlandet namnet Design Forum Finland, och Konstflitföreningen i Finland framstår alltjämt som dess förvaltare. Sedan 1991 har föreningen inga personmedlemmar, endast samfundsmedlemmar.

Konstflitföreningens samlingar av äldre finskt konsthantverk och modernare design samt bildarkivet införlivades med Designmuseet (Konstindustrimuseet) i samband med att museet 1989 övertogs av en nygrundad privat stiftelse. 2005 donerade föreningen sin konstindustrisamling omfattande ca 9 000 föremål till Designmuseet. De äldsta föremålen är från världsutställningen i Wien 1873. Konstflitföreningen var 1989 med om att grunda den stiftelse som idag upprätthåller Designmuseet. (W. v. Essen, K. och dess centralskola, 1925; E. Kruskopf, 100 år finländsk konstflit, 1975; P. Suhonen, Ei vain muodon vuoksi: Suomen taideteollisuusyhdistys 125, 2000) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konstindustri
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.04.2012 av Johan Lindberg