Replot Tillbaka

Replot, fi. Raippaluoto, församling i Borgå stift, ögrupp i Kvarken 20 km n.v. om Vasa; består förutom huvudön, det stora Replot-Vallgrundlandet, av hundratals mindre öar och holmar; total landareal 141 km2. Upplandningen har gett landskapet dess nuvarande utseende; grunda havsvikar ("flador") har torkat ut och blivit odlingsbar mark, medan holmar vuxit ihop med varandra och med kusten. Två större byar, R. kyrkby och Södra Vallgrund, har 600 respektive 350 inv. (2005). R. förbinds med Björkö genom vägbankar och en bro. Trafiken till fastlandet, som fr.o.m. 1952 sköttes med färja, går numera över Finlands längsta bro, som öppnades för trafik 1997 (broar). En ny lotsstation, som ersatte fyra äldre, uppfördes på R. 1982-83. Idag finns där även en sjöbevakningsstation.

R. befolkades under senmedeltiden av fastlandsbor, som efter hand blev bosatta på sina fiskeställen. Vid sidan av fisket var sälfångsten en annan havsnäring med gamla traditioner på ön. Över R. gick med början från 1600-t. en tät resandeström till och från Sverige. Invånarna befriades från krigstjänst 1617, men hade i gengäld att sköta om transporterna över Kvarken; i denna form upphörde trafiken 1814. R. blev 1840 kapell under Korsholm (då Mustasaari) och skildes från moderkyrkan 1872; träkyrka, uppförd 1777-81 (J. Elfström). R. kommun anslöts 1973 till storkommunen Korsholm. Ön hade på 1930-t. ca 3 000 inv., men befolkningen minskade till ca 1 200 i början av 1970-t. Efter brons tillblivelse har folkmängden åter ökat och idag bor där drygt 2 000 personer. Församlingen hade 2005 1 870 medlemmar. (K.V. Åkerblom, R. historia, 1958, 2:a uppl. 1984; H.R.A. Sjöberg, Livet bland Kvarkens söner och döttrar, 2 bd, 1925, faksimil av båda banden 1984; R. "tjörkbyijin", 2 bd, 1982-91; S-E. Glader, Replotbron, 1997)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner (administrativa enheter), historia, befolkning, ytformer, bebyggelsehistoria, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi