Uppslagsverket Finland -tietokanta

Uppslagsverket Finland -verkkotietokannasta löydät enemmän koottua ja työstettyä tietoa Suomesta (ruotsin kielellä) kuin mistään muualta. Jos haet tietoa esimerkiksi henkilöistä, paikkakunnista, historiallisista tapahtumista, luonnosta, kulttuurista jne., olet oikeassa paikassa. Tekstit ovat asiantuntijoiden kirjoittamia. Tietojen käyttäminen on maksutonta.

Uppslagverket Finland:in ero Wikipediaan on, että kaikki tieto on tarkistettua, ja ainoastaan artikkelitoimittajat voivat editoida tietoja. Näin Uppslagsverket toimii hyvänä lähdeteoksena, johon voi viitata esimerkiksi juuri Wikipedia-artikkelista. (Tapahtuneiden teknisten päivitysten jälkeen kaikki Wikipedia-viittaukset muuttuivat valitettavasti toimimattomiksi, ja ne pitää rakentaa uudelleen Wikipediassa. Tämä oli välttämätöntä Uppslagsverket Finlandin teknisen alustan päivittämisen kannalta.)

Viitatessa tietokannan sisältöön lähde pitää mainita seuraavassa esimerkkimuodossa:

Björkman, Ingmar: löpning. Uppslagsverket Finland-verkkojulkaisu: www.uppslagsverket.fi. Schildts förlags Ab, 2009-2012, SFV 2012- (pm.kk.vvvv).

Valokuvat ovat useimmiten lainattu vain Uppslagsverket Finlandin käyttöön, ja suojattuja tekijänoikeuslain mukaan. Näin niitä ei voi käyttää kaupallisesti ilman alkuperäisen tekijänoikeushaltijan (kuvalähteen) lupaa.

Tällä hetkellä Uppslagsverket Finland:illa ei ole aktiivista toimitusta. Näin ollen tietokantaan pitää suhtautua kuten painettuun teokseen, eli artikkeleista voi löytyä myös vanhentunutta tietoa. Voit kuitenkin ilmoitta havaisemistasi virheistä tai lisäystarpeista osoitteeseen redaktion@sfv.fi