Välkommen till Uppslagsverket Finland

I Uppslagsverket Finland hittar du mer samlad information och bearbetad kunskap på svenska om Finland än någon annanstans. Om du söker uppgifter om personer, orter, historiska händelser, natur och kultur samt mycket annat som har med Finland att göra är detta rätta stället. Texterna är skrivna av experter, var och en på sitt område.

Det kostar ingenting att använda Uppslagverket Finland.

Sök i Uppslagsverket!

Uppslagsverket Finland har för tillfället ingen aktiv redaktion, även om vi på begäran gör tillägg och uppdateringar. Man skall alltså förhålla sig till denna nätversion på samma sätt som man förhåller sig till ett uppslagsverk i tryckt form: med tiden innehåller materialet även föråldrad information.

Meddela gärna tillägg, eller fel och brister till redaktion@sfv.fi