Åländsk center Tillbaka

Åländsk center, parti som bildades 1976, främst för att fånga upp väljare på den åländska landsbygden. Har ända från början varit en stark maktfaktor i landskapets politik, tidvis med dominans över de ledande posterna i lagtinget (till 1993 landsting) och landskapsregeringen (till 1993 landskapsstyrelse). Bland de främsta företrädarna märks mångåriga lantråden Ragnar Erlandsson och Roger Nordlund. (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi