Uppslagsverket Finlands historia

Arbetet på Uppslagsverket Finland inleddes den 1 juli 1969. Gnistan var en allmän uppfattning om att det svenska i Finland inte fick tillräcklig uppmärksamhet i vare sig finska eller rikssvenska encyklopedier. Det behövdes alltså ett uppslagsverk som skulle fokusera på Finland, utan att glömma bort landets svenska befolkning, historia och kultur. 

För att genomföra projektet bildades en särskild organisation, Föreningen Finlandssvenska Uppslagsverk, som fick finansiellt understöd av flera finlandssvenska fonder, och i slutskedet också av staten. Svenska folkskolans vänner (SFV) stod för den största ekonomiska satsningen, tillsammans med Schildts förlag, som var utgivare. Ordförande i redaktionsrådet var professor Erik Allardt, en av landets mest uppmärksammade vetenskapsmän.

Första upplagan av Uppslagsverket Finland utkom 1982-1985 i tre massiva band på omkring 700 sidor var. Det blev en försäljningssuccé och spreds till många hem i Svenskfinland och även ut över världen. "Hur har vi klarat oss utan detta" utbrast Bo Stenström med stora bokstäver i sin anmälan i Åbo Underrättelser. Första exemplaret överräcktes högtidligen till president Mauno Koivisto, som tog emot gåvan med repliken: "Är detta sanningen om Finland?". Uppslagsverket var den största förlagssatsningen dittills på svenska i vårt land.

Men åren gick, och världen och Finland förändrades. Det behövdes en ny upplaga, som kom ut i fem band åren 2003-2007. För finansieringen stod även nu främst SFV, som därmed i fyra decennier på detta sätt gjorde en viktig insats för att stärka den finlandssvenska identiteten. Huvudredaktör för de båda tryckta upplagorna var pol.dr Henrik Ekberg.

SFV var den centrala aktören också när det gällde att introducera Uppslagsverket Finland på nätet. Aktualiseringen av texten ur den tryckta versionen sköttes av Schildts, som engagerade en skara experter för uppgiften. Efter Schildts fusionering med Söderströms 2012 övergick Uppslagsverket Finland i sin helhet till SFV.

Det är bara utvalda experter eller SFV:s redaktionspersonal som får korrigera gammal och skriva ny text. Avsikten är att användaren skall kunna lita på att texten är högklassig och tillförlitlig. Uppslagsverket Finland är en unik satsning som knappast någon annan minoritet av motsvarande storlek kan visa upp. Till grund för det hela ligger det arbete som den finlandssvenska intellektuella och vetenskapliga eliten lade ned på Uppslagsverket Finland i över fyrtio års tid.

Läs en intervju med Henrik Ekberg som gjordes i samband med att den nya utgåvan av Uppslagsverket Finland hade blivit komplett år 2007.