Åland Tillbaka

Åland (Ålandstidningen), dagstidning (sedan 2007 sexdagars) som utkommer i Mariehamn med Ålands Tidnings-Tryckeri Ab som utgivare. Grundades 1891 av Julius Sundblom, som sedermera blev den politiske ledaren i kampen för återförening med Sverige. Han var vid sidan av chefredaktörskapet talman i Ålands landsting från 1922 till sin död 1945. Sonen Bror Sundblom verkade som chefredaktör 1951-75. Å. var länge landskapets enda tidning med stort inflytande över opinionen. Under 1960-t. utvecklades en frän nyhetsjournalistik, som väckte både beundran och debatt. Vid den så kallade tidningskrisen 1981 avskedades chefredaktören Hasse Svensson och en stor del av redaktionen, som i stället grundade konkurrenten Nya Åland. Efter att tvåtidningssituationen konsoliderats har Å. befäst sin ställning under chefredaktörer som Harry Jansson, Jan Helin och Niklas Lampi. Upplagan är 9 753 exemplar (2008). Största ägare i tidningsbolaget är oljehandlarna Johan Eklund (styrelseordförande sedan 1997) och Kenneth Eriksson. (B. Mattsson-Eklund, 100 år med Å., 1991; J. Salminen, Ålandskungen, 1979) (Gustaf Widén)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
tidningar, lokaltidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Massmedier
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.05.2017 av Lasse Sundman

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi