Ålands pedagogi Tillbaka

Ålands pedagogi (jfr pedagogier) inrättades 1639 i Saltvik på initiativ av prosten Boethius Murenius. Skolan brukar anses ha varit den första publika skolinrättningen på den finländska landsbygden. På 1640-t. uppfördes en skolbyggnad intill kyrkan, antalet lärare var två och elevantalet kring 40. Vid seklets slut flyttades skolan till Sund. Den ryska ockupationen på 1710-t. drabbade landskapet hårt, och under största delen av 1700-t. brottades skolan med brist på tjänliga utrymmen. På 1740-t. inlöstes Bergs hemman i Sund som löneboställe åt läraren och en skolbyggnad inrättades i anslutning till gården, men underhållet av byggnaderna försummades då det lokala intresset för skolan var litet. Efter en tvist mellan allmogen och prästerskapet fattade Kongl. Maj:t 1784 beslut om att skolans byggnader inte längre skulle underhållas av de åländska bönderna, och att dess verksamhet skulle upphöra då den tjänstgörande läraren avgick. (A. Heikkinen, Hyöty, valistus ja koulu. Suomen aate- ja oppihistoria 1700-luvulla, 1972) (Joachim Mickwitz)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi