Ålandskongressen Tillbaka

Ålandskongressen, åländska kongressen, resultatlösa underhandlingar 1718 och 1719 om separatfred under stora nordiska kriget mellan ryska och svenska ombud i Lövö by på Vårdö. I förhandlingarna blandades tronföljdsfrågan in, Karl XII var barnlös och kampen stod mellan Fredrik av Hessen-Kassel och Karl Fredrik av Holstein. Det holsteinska partiet förespråkade en antidansk politik, medan det hessenska förespråkade en antirysk utrikespolitik. Ett fredsavtalsförslag uppgjordes i september 1718 enligt vilket Sverige skulle avstå sina baltiska områden samt Ingermanland, Kexholm och delar av Viborgs län mot att Ryssland skulle stödja en erövring av Norge. Efter Karl XII:s död återupptogs förhandlingarna på Åland, men då det visade sig att svenskarna närmast försökte vinna tid, avbröts de. 1721 godkändes de ryska kraven i Nystadsfreden. (K.J. Hartman, Åländska kongressen och dess förhistoria, 4 bd, 1921-28) (Joachim Mickwitz)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 15.05.2012 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi