Ailio, Julius Tillbaka

Ailio (tid. Ax), Julius Edvard (f. 19/7 1872 Loppis, d. 4/3 1933 Hfrs), arkeolog och politiker, fil.lic. (disp.) 1909. Ailio var docent i arkeologi vid Helsingfors universitet 1910-26. Han anställdes 1899 vid Arkeologiska kommissionen och utnämndes 1920 till chef för förhistoriska avdelningen vid Nationalmuseum. Ailio inledde sin vetenskapliga bana som folklorist och geolog, men övergick snart till arkeologin inom vilken han specialiserade sig på stenåldern; utgav bl.a. Die steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finnland (2 bd, 1909) och Fragen der russischen Steinzeit (1922). Han anslöt sig efter storstrejken 1905 till socialdemokraterna; var riksdagsman 1919-21 och 1924-32, senator och bitr. chef i civilexpeditionen 1917, undervisningsminister 1926-27. Grundade Tavastlands landskapsmuseum i Tfrs och Arbetarakademin i Grankulla, vars första föreståndare han var 1924-33.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkeologer, politiker, geologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkeologi
Skapat 03.05.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 31.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi