Blomqvist, Anni Tillbaka

Blomqvist, Anni Viktoria (f. 7/10 1909 Vårdö, d. där 26/6 1990), författare. Med släktingen Sally Salminen och Signelia Häggblom som förebilder gjorde B. tidigt sina första litterära försök att skildra åländskt skärgårdsliv. Men hennes egentliga författarskap tar avstamp i de tragedier som följde hennes liv. Debutboken I stormens spår (1966) berättar om mannens och äldsta sonens död när deras fiskebåt gick under i en höststorm. Inspirerad av den starka läsarresponsen och med författaren Margit von Willebrand som medhjälpare utvecklade B. ett omfångsrikt författarskap. Sviten om Maja och Jannes hårda tillvaro på Stormskäret (verklighetens Väderskär i Vårdö skärgård) nådde en stor publik både i Finland och Sverige. Populariteten kulminerade i Åke Lindmans TV-filmatisering med åländska amatörer i rollerna 1974. Efter Majaeposet fortsatte B. en liknande serie om skärgårdskvinnan Anna Beata utan att nå Majaböckernas säkra gestaltning. Tillsammans med professor Stig Jaatinen skrev B. också en väldokumenterad bok om hemön Simskäla. Tragiken i hennes levnadsöde återspeglas ännu en gång i den sista boken Och havet finns inte mer (1989), som handlar om hur även den yngste sonen finner sin död i havet. B. var en av 1900-talets mest lästa finlandssvenska författare med stor publik även i Sverige, en folklivsskildrare med närmast etnologisk skärpa i bilderna från ett förgånget skärgårdsliv. (A-G. Steinby/A-C. Waller, A. B. - Stormskärs Majas skapare, 1993; A-G. Steinby, Stormskärets Anni, 2009) (Gustaf Widén) BlomqvistAnniBlomqvist, Anni. Ett tragiskt livsöde avsatte spår i hennes författarskap. Foto: Söderström & C:o Förlags Ab.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 28.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 14.04.2016 av Johan Lindberg