Castrén Tillbaka

Castrén, släkt, ursprungligen härstammande från Hollola i s. Tavastland, där stamfadern, Olaus Castrenius (d. 1736 som kyrkoherde), var rusthållarson. Namnet tog han efter fädernegården Linna (fi. för slott=lat. castrum). Efter stora ofreden blev släkten bofast i Österbotten, där många av dess medlemmar blev präster, andra civila ämbetsmän eller handlande. (K. Castrén, Castren-suku 1972, 1973)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi