datakörkortet Tillbaka

datakörkortet, en finländsk innovation som har utvecklats för att mäta datoranvändarnas kunskapsnivå i form av en examen. Ytterst syftar datakörkortsexamen till att stöda medborgarnas färdigheter i att utnyttja informationsteknik på ett effektivt sätt i informationssamhället och arbetslivet. Bakom utvecklingen av d., som tog sin början år 1993, har stått olika utbildningsorgan, arbetsministeriet, IT-experter och representanter för näringslivet. Det första d. utdelades år 1994. Numera har Utvecklingscentralen för informationssamhället (TIEKE) utvidgat konceptet till en s.k. datakörkortsfamilj som omfattar @-kortet, A-kortet, AB-kortet och kortet för mobil telekommunikation. I januari 2002 hade över 100 000 finländare avlagt A-kortet och över 3 000 AB-kortet. Datakörkortsexamen kan avläggas på finska, svenska och engelska.

Datakörkortsformatet licensierades till ECDL Foundation år 1996 och har via den spritt sig till ett tjugotal europeiska länder. I sin europeiska form går kortet under namnet ECDL-kortet (European Computer Driving License) och skiljer sig i viss mån från det ursprungliga d. Det förekommer numera ofta i Finland som ett alternativ till d. (Björn-Eric Mattsson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.03.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi