Finland, storfurstendömet Tillbaka

Finland, storfurstendömet. För att hävda sig mot tsaren-storfursten i Moskva antog Johan III 1581 titeln storfurste av Finland, som sedan användes av alla hans efterföljare ända till 1809. Samtidigt skapades F:s lejonvapen. Någon bestämd avgränsning fick detta storfurstendöme inte under den svenska tiden. Titeln storfurste av F. bars också av Gustav II Adolf som tronföljare och av Gustav IV Adolfs yngre son Karl Gustav (1802-05). Från 1809 blev storfurstendömet F. den officiella beteckningen för det autonoma F. inom ramen för det ryska kejsardömet. Storfurstendömet förvandlades då från ett rent heraldiskt begrepp i den kungliga titulaturen till ett begrepp som avsåg en konkret administrativt-politisk helhet. (E.W. Juva, Suomen suuriruhtinaskunta Ruotsin vallan aikana, 1951; M. Klinge, Finlands historia 3, 1996)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi