fjärding Tillbaka

fjärding. 1. fi. nelikko, gammalt rymdmått i svenska riket, för torra varor = 1/8 tunna = 18,3 l, för våta varor = 1/4 tunna = 31,4 l, senare 30 l, numera inofficiellt 28 kg.

2. F. var mot slutet av medeltiden benämning på en administrativ territoriell enhet. En f. var mindre än socknen och förekom i Tavastehus, Borgå, Viborgs, Nyslotts och Korsholms län, delvis även i Kumogårds län. F. motsvarades i Raseborgs och i Åbo län av bol, på Åland av marklag och i en del av Kumogårds län av tridung. Varje socken hade vanligen fyra f., vilka i sin tur indelades i byar, utom i Viborgs och i Nyslotts län, där motsvarande term var nötslag resp. tionde. Under den tid beskattningen var kollektiv, levererade f. gemensamt skatt. Tjänsteförrättare i f. var fjärdingsmannen, som valdes bland bönderna. Titeln fjärdingsman, som senare innehades av underordnade polismän på landsbygden, avskaffades i Finland 1891. (Kulturhist. lexikon f. nordisk medeltid IV, art. Fjerding)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi