flagga Tillbaka

flagga. Fram till självständigheten var Finlands officiella flagga först Sveriges och efter 1809 Rysslands flagga. Landets heraldiska och nationella färger blev rött och guld 1581 då Finland erhöll rang av storfurstendöme och fick sitt lejonvapen. Z. Topelius avvek från den historiska traditionen genom att 1854 föreslå, att blått och vitt skulle vara Finlands färger. Sedan det politiska uppvaknandet efter Krimkriget väckt förhoppningar om en egen finländsk f., fördes 1862-64 i pressen en livlig debatt om rödgult kontra blåvitt, samtidigt som flera förslag till f. presenterades. Sammanlagt gjordes ett 40-t. förslag, en del även i andra färger än blåvitt och rödgult. Av dem nådde ett 20-t. dukstadiet medan resten stannade på papperet. Blåvita flaggor började på 1860-t. användas av landets segelklubbar. Kring sekelskiftet 1900 fick dukar i rött och guld och i blåvitt stor användning som villaflaggor och postkortsmotiv. Rödgult lever kvar i Finlands vapen och i husbondevimplarna på finlandssvenskt håll (landskapsvimplar).

Under de s.k. ofärdsåren, storstrejken 1905 och efter marsrevolutionen 1917 tjänstgjorde den rödgula lejonfanan som symbol för motståndsrörelsen och användes även de första månaderna efter självständighetsförklaringen tillfälligt som statsflagga. I maj 1918 fastställdes dock genom lag den blåvita korsflaggan som Finlands f. Skissen till flaggan var gjord av konstnärerna Eero Snellman och Bruno Tuukkanen. Flagglagen av 1918 ersattes 1978 med en ny, som bl.a. skar ned antalet flaggvarianter inom olika förvaltningsgrenar. De varianter som används idag är nationalflagga och statsflagga. Nationalflaggan är rektangulär med blått kors på vit botten. Statsflaggan är rektangulär eller tretungad, med Finlands vapen i den kvadrat som bildas av korsets armar. Den rektangulära statsflaggan används av statliga ämbetsverk, inrättningar och myndigheter, den tretungade av försvaret. Republikens president använder den tretungade statsflaggan med ett blågult frihetskors i den inre sidans övre fält. (J. Hulkko/K. Huovinmaa, Siniristilippu, 1981; M. Klinge, Suomen sinivalkoiset värit, 1981; Suomen lippu kautta aikojen, red. C. Kajanti, 1983; C. Kajanti, Siniristilippumme, 1997)
FlaggaFLAGGA2.jpg

FLAGGA3.jpg

FLAGGA4.jpg

flagga. Överst ett flaggförslag av Z. Topelius. Under detta Helsingfors Dagblads förslag av 1863. Den tredje flaggan formgavs av O. Donner och ansågs av samtiden se ut som ett karamellpapper. Nederst en flagga som p.g.a. krigsutbrottet 1918 inte heller blev mer än ett förslag.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.06.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.06.2009 av Johan Lindberg