Forsskål, Petter Tillbaka

Forsskål, Petter (f. 11/1 1732 Hfrs, d. 11/7 1763 Jemen), filosof, orientalist och naturforskare. F. kom redan 1742 till Uppsala universitet, där han studerade naturvetenskaper, orientaliska språk och filosofi bl.a. för Celsius och Linné, vistades 1753-56 vid universitetet i Göttingen och blev vid återkomsten till Uppsala ekonomie docent. Han väckte där uppmärksamhet med den ursprungligen på latin utgivna avhandlingen Tankar om borgerliga friheten (1759), som innehöll en del i de styrande hattarnas ögon förgripligt liberala åsikter bl.a. om tryckfriheten och näringsfriheten. F. instämdes för Kanslikollegium, och skriften förbjöds. Han anträdde 1761 en av danska regeringen bekostad forskningsresa till Arabien, där han sedan avled i malaria.

F. gjorde under denna expedition vetenskapliga anteckningar om ca 300 djur- och 800 växtarter, som publicerades postumt i Köpenhamn. Särskilt hans växtgeografiska undersökningar har betecknats som epokgörande. F:s dagbok från åren 1761-63 utgavs 1950 under titeln Resa till lyckliga Arabien. (C. Christensen, Naturforskeren Pehr F., 1918; J. Dellner, Forsskåls filosofi, 1953; E. Matinolli, P.F. Luova ihminen 1700-luvun Pohjolasta, 1960; T. Steinby, P. F. och Tankar om borgerliga friheten, 1971)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), filosofer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Filosofi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi