Ganander, Christfrid Tillbaka

Ganander, Christfrid (f. 11/11 1741 Haapajärvi, d. 17/2 1790 Rantsila), präst, folklorist och lexikograf, tjänstgjorde från 1775 som kapellan i Rantsila. G. inspirerades under studieåren i Åbo av Porthan till litterär verksamhet på finska. Han insamlade folkdikter, utgav en samling finska gåtor (1783) och Mythologia fennica (1789), hans mest kända arbete, en samling alfabetiskt ordnade uppgifter på svenska om den finska och den samiska mytologin, tänkt som en bilaga till G:s 1787 färdigställda men aldrig tryckta Nytt finskt lexicon. Detta för den finska språkforskningen utomordentligt viktiga verk, som förvaras i Helsingfors universitetsbibliotek, utkom i faksimilupplaga 1937-40 och i en på basis av denna och originalmanuskriptet baserad nyutgåva 1997. (O. Hormia, Gananderin sanakirjan lähteet, 1961)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi