Godby, samhälle i Finström, 935 inv. (2000). G., som ligger vid en viktig vägkorsning, var centralort för Åland innan Mariehamn grundades 1861. Där fanns 1845-1953 Ålands allmänna sjukhus (C.L. Engel, 1843-45), som därefter var textilfabrik, sedan hotell- och restaurangskola och numera tjänstgör som hotell. Bland övriga byggnader märks Godbycenter (S. & M. Svahnström, 1975), som inrymmer såväl affärer som lokaler för olika offentliga inrättningar, och Godbyhallen (invigd 1990), som är en av de större idrottshallarna på Åland där det även anordnas konserter, mässor o.a. evenemang.

I omgivningen finns stora gravfält (G. högar) och även skeppssättningar. I närheten av G. ligger f.d. Grelsby kungsgård (nämnd 1351), som numera ägs av landskapet; den hade kungabesök 1556 (Gustav Vasa) och 1808 (Gustav IV Adolf). Under kriget 1918 utkämpades där 17-19 februari det s.k. Godbyslaget (minnesmärke rest 1938), då den vita Nystadskåren (frikårer) erövrade byn av ryssarna, som sedan med bistånd av de röda förgäves sökte återta den.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi