Greenpeace Tillbaka

Greenpeace, internationell, politiskt och ekonomiskt obunden miljöorganisation med högkvarter i Amsterdam och kontor i ca 40 länder (i Finland sedan 1989). Greenpeace, som grundades 1971 av några aktivister i Vancouver i Kanada som en protest mot amerikanska kärnvapenprov i Alaska, är idag en av världens största och mest kända miljöorganisationer. Greenpeace strävar efter att främja en fredlig och ekologiskt hållbar utveckling, motarbeta kärnvapenprov och spridning av radioaktivt och annat miljöfarligt avfall samt förhindra naturens utarmning och skydda utrotningshotade arter. Greenpeace har överallt i världen och speciellt på haven genomfört ofta spektakulära kampanjer mot miljöförstöringen. Med aktioner som grundar sig på principerna om civil olydnad och icke-våld avser Greenpeace att få maximal uppmärksamhet i massmedia och på det sättet påverka den allmänna opinionen. Sin handlingsberedskap upprätthåller Greenpeace bl.a. genom att vägra att ta emot bidrag av stater och företag samt genom att operera med en så liten byråkrati som möjligt.

I Finland har särskilt skogsindustrin varit föremål för kritiskt intresse. Sedan 1999 utgör Norden en region i Greenpeaces organisation (huvudkontor i Stockholm) med 114 339 stödmedlemmar, av dem 21 835 i Finland (2006). Finländaren Matti Wuori var 1991-93 internationell ordförande för Greenpeace. Organisationen har ibland kritiserats för att vara icke-demokratisk till sin uppbyggnad. (Thomas Westerbom)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
avfall, avfallshantering
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi