Gripenberg, (Lennart) Tillbaka

Gripenberg, Alexander Leonard (Lennart) (f. 15/11 1852 Uleåborg, d. 14/9 1933 Hfrs), ämbetsman, politiker och industriman. G. genomgick Finska kadettkåren och artilleriakademin i Petersburg och tjänstgjorde sedan som lärare i kadettskolan; tog 1879 avsked från militären som överstelöjtnant och blev 1886 intendent i industristyrelsen, 1896 överdirektör i överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna och samma år senator och chef för handels- och industriexpeditionen. G., som hade en liberal åskådning, vägrade att bidra till promulgationen av februarimanifestet och blev tvungen att avgå 1900, utvisades av Bobrikov 1903. Efter storstrejken tillhörde han 1905-07 den mechelinska senaten som chef för kommunikationsexpeditionen. Han deltog i lantdagens arbete från 1882 som en av adelns och ridderskapets mest bemärkta ledamöter och utgav under den länge gåtfulla signaturen Nemo uppmärksammade flygblad med maning till moderation i språkstriden och försvar av Finlands konstitutionella rättigheter. G. var verksam som industriledare 1900-03 och 1905 (Bröderna Åströms fabriker i Uleåborg) och 1908-09 (Tammerfors bomullsmanufaktur) och ägnade sig därefter huvudsakligen åt skriftställarskap. Han utgav bl.a. några industrihistoriska arbeten, memoarverket Ur mina levnadsminnen (1922) och Anteckningar om släkten Gripenberg (1927).


LGripenberg.jpg

Gripenberg, Lennart. Vägrade att bidra till promulgationen, d.v.s. utfärdandet, av februarimanifestet. Han tvingades avgå 1900 och utvisades 1903 av Bobrikov. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), politiker, företagsledare, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Industri
Skapat 28.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 28.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi