Grotenfelt, Arvi Tillbaka

Grotenfelt, Arvid ( Arvi), (f. 10/4 1863 Hfrs, d. där 29/3 1941), filosof, fil.dr 1888, son till Adolf G. Han blev 1889 tf. professor i filosofi i Hfrs, vilket han även senare var i flera repriser; var 1906-29 ordinarie professor i teoretisk filosofi. G. hade bedrivit studier för bl.a. W. Wundt och R. Eucken samt behandlat psykofysiska problem i samband med Weber-Fechnerska lagen; senare ägnade han sig främst åt djupgående historiefilosofisk och värdefilosofisk forskning i Snellmans och Th. Reins efterföljd. Han utgav 1896 den första framställningen av filosofins historia på finska, Uudemman filosofian historiasta. G. deltog redan i ungdomsåren i nykterhetsarbetet och omhuldade särskilt fredens sak; var bl.a. 1920-25 Finlands fredsförbunds förste ordförande. Han var vidare på olika sätt verksam inom folkbildningsarbetet.AGrotenfelt.jpg

Grotenfelt, Arvi. Var Finlands fredsförbunds förste ordförande. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), filosofer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Filosofi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi