Gummerus, Henrik Johan Tillbaka

Gummerus, Henrik Johan (f. 22/5 1774 S:t Mårtens, d. 13/7 1836 Öland), präst, anförde bonderesningen på Åland 1808. G. var vid krigsutbrottet pastorsadjunkt i Finström och tog i maj samma år tillsammans med länsman Erik Arén befälet över ålänningarna i deras kamp mot de inträngande ryssarna. Sedan bönderna tillfångatagit en mindre styrka på Fasta Åland tvang G. och hans 450 man med stöd av en liten svensk eskader den ryska huvudstyrkan (ca 500 man) att kapitulera på Kumlinge. Senare tillfångatog han 94 ryssar på Brändö. Blev efter freden kyrkoherde i Högby på Öland. Erhöll hovpredikants titel 1808.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi