Gustav IV Adolf Tillbaka

Gustav IV Adolf (född 1/11 1778 Stockholm, död 7/2 1837 S:t Gallen, Schweiz), Sveriges konung 1792 -1809, son till Gustav III. Under Gustav IV Adolfs minderårighet styrdes riket av en förmyndarstyrelse, där G.A. Reuterholm innehade makten. Gustav IV Adolf övertog regeringen 1796. Han var hängiven, redbar och sparsam samt villig att göra sitt bästa, men saknade statsmannaegenskaper och var inte vuxen den svåra utrikespolitiska situation som Napoleonkrigen medförde.

Efter att i början ha närmat sig Napoleon slöt sig Gustav IV Adolf snart till dennes fiender. Vid underhandlingar i Tilsit 1807 lovade Alexander I Napoleon att söka tvinga Sverige att gå med i kontinentalsystemet, handelsblockaden, mot England. Gustav IV Adolfs vägran framkallade kriget 1808-09 (finska kriget), genom vilket Finland gick förlorat för Sverige. Han var dock den inom svenska riksledningen som längst höll fast vid att Finland till varje pris skulle försvaras och, sedan den ryska ockupationen genomförts 1808, så snart som möjligt återerövras. Detta blev även orsaken till att Gustav IV Adolf i mars 1809 arresterades av några officerare i Stockholm och av riksdagen förklarades förlustig kronan. Därefter levde han ett kringflackande liv i landsflykt, bl.a. under namnet överste G.A. Gustafsson. Den misslyckade utrikespolitiken, som kröntes av förlusten av Finland, har präglat bilden av Gustav IV Adolf. Dock genomfördes även ett antal betydelsefulla reformer under hans tid som regent; viktigast av dem var enskiftet i 1800-talets början. (S. Carlsson, Gustav IV Adolf, 1946)GustavIVAdolf.jpg

Gustav IV Adolf. Var inte vuxen den svåra utrikespolitiska situation som Napoleonkrigen medförde. Teckning av Louis Sparre 1896 efter Per Krafft. Foto: Museiverket.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), svenska tiden, finska kriget, Napoleonkrigen, stormaktspolitik, kungar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi