hakkors Tillbaka

hakkors, svastika, ett likarmat kors med rätvinkligt krökta armar. H. är en av de äldsta ornamentfigurerna och förekommer över hela jordklotet. Det är i Finland känt sedan yngre järnåldern och har fram till våra dagar bevarats i finsk-ugrisk sömnadsornamentik och folklig träslöjd. Ett h. ingick 1918-45 i nationalitetsbeteckningen för finländska militärflygplan och fanns även på stridsvagnar o.a. fordon. Det finns kvar på flygvapnets fana. Vissa finländska utmärkelsetecken (Frihetskorset) pryds även av ett h.
Hakkors

hakkors. Denna av den tyska nazismen svårt komprometterade symbol förekom i Finland långt innan någon hade hört talas om Adolf Hitler.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.06.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 22.06.2009 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi