hembygdsrätt Tillbaka

hembygdsrätt, åländsk. Åländsk h. fås med stöd av lag eller på ansökan. Barn under 18 år som är bosatta på Åland får h. om någondera föräldern har h. Landskapsregeringen skall på ansökan bevilja h. till den som sedan fem år tillbaka bor i landskapet och som har tillfredsställande kunskaper i svenska. På särskilda grunder, såsom tidigare innehav av h., kan även personer som varit bosatta kortare tid än fem år på Åland beviljas h. En allmän förutsättning för h. är finländskt medborgarskap. Personer som inte har h. samt juridiska personer får inte utan landskapsregeringens tillstånd driva näring eller förvärva fast egendom i landskapet. Även rösträtt och valbarhet i lagtingsval förutsätter innehav av h. Personer med h. är befriade från värnpliktstjänstgöring om de inte flyttat till Åland efter fyllda 12 år. H infördes 1951. (Susanne Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi