Heureka Tillbaka

Heureka, vetenskapscenter i Vanda, gr. 1982 på initiativ av Finlands fysikerförening, Helsingfors universitet, Tekniska högskolan och astronomiska föreningen Ursa. Stiftelsen som upprätthåller verksamheten registrerades 1984, och samma år utsågs Vanda till värdstad. Därefter utlystes en arkitekttävling vars vinnande bidrag, Heureka, ritat av Mikko Heikkinen och Markku Komonen, även fick namnge vetenskapscentret. Byggnaden stod färdig 1988 och öppnades för allmänheten 1989.

Förutom basutställningen, som omfattar drygt 200 utställningsobjekt från olika vetenskapsgrenar samt verkstäder och experimentstationer, har Heureka ända sedan starten arrangerat omfattande temporära utställningar. Dessa har handlat om bl.a. järnåldern, dinosaurierna, brott och förfalskning, nordiska upptäcktsresande samt forntida kulturer. Utställningarna är interaktiva. I planetarieteatern Verne (kupolyta 500 m2) visades superfilmer, multimedieprogram eller planetarieprogram fram till 2007. I december 2007 öppnades ett nytt digitalt planetarium, Vattenfall planetarium, där man visar filmer. Vetenskapsparken Galilei utanför Verneteatern är en äventyrspark, öppen sommartid för hela familjen.

Under 1990-talet låg det genomsnittliga årliga besökarantalet på drygt 300 000 personer. Isynnerhet skolklasser är trägna besökare. Heurekas utställningar cirkulerar bland vetenskapscentra och museer runtom i världen. Under åren 1989-2009 har de besetts av omkring 17,8 milj. människor. Under samma period besökte omkring 5,8 miljoner personer Heureka.
Heureka

Heureka. Byggnaden, som representerar den s.k. dekonstruktivismen, stod färdig 1988, ritad av Mikko Heikkinen och Markku Komonen. Foto: Jussi Tiainen.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi