Historia de gentibus septentrionalibus TillbakaHistoria de gentibus septentrionalibus, Historia om de nordiska folken, anses vara det första stora verket om det svenska folkets liv och historia. Det skrevs av Olaus Magnus och utkom i Rom år 1555. Verket som utkom i fyra band innehöll ett flertal illustrationer med Hans Holbein d.y.:s arbeten som förlaga. Det behandlade olika aspekter av det svenska folkets liv, sedvänjor, sägner, näringar och diverse geografiska märkvärdigheter. Olaus Magnus beskrev också finnarna och samerna. Verket utgör en viktig kulturhistorisk källa och blev oerhört populärt.

Historia de gentibus septentrionalibus översattes tidigt till italienska, franska, tyska, holländska och franska. Det utkom i många upplagor, både in extenso och i en förkortad form. Först år 1909−1951 utgavs verket på svenska med kommentarer av J. Granlund. (Lena Huldén)


OlausMagnus.jpg

Olaus Magnus beskrev i Historia de gentibus septentrionalibus olika aspekter av folkets liv. Bilden ovan visar säljakt. Foto: Finlands nationalbibliotek.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi