Institutet för hälsa och välfärd Tillbaka

Institutet för hälsa och välfärd, (THL), Hfrs, är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, bildat vid ingången av 2009 genom sammanslagning av Folkhälsoinstitutet (gr. 1982) och Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes, gr. 1992). I. har till uppgift att främja välfärd och hälsa, förebygga sjukdomar och sociala problem samt utveckla social- och hälsotjänsterna. Det utför sin uppgift genom forskning, utvecklingsarbete, myndighetsuppgifter, informationsstyrning samt internationellt samarbete. Institutet är också statistikmyndighet inom sin sektor samt sörjer för kunskapsunderlaget inom sitt uppgiftsområde och nyttiggörandet av underlaget. Dess expertkunskaper är till för beslutsfattarna i den offentliga förvaltningen och kommunerna, sektorns aktörer, forskarsamhället och medborgarna. (Henrik Ekberg)


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi