Karelska näset TillbakaKarelska näset, fi. Karjalan kannas, området mellan Ladoga och Finska viken; 40-110 km brett. Karelska näset, som är småkuperat och rikt på sjöar, åar och myrar, var före andra världskriget till största delen i finländsk besittning, men avträddes i frederna 1940 och 1947 till Sovjetunionen. Näset var huvudsaklig krigsskådeplats under både vinter- och fortsättningskriget.

Viborgs län

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi