kommunikationsministeriet Tillbaka

kommunikationsministeriet, hette fram till 1970 officiellt ministeriet för kommunikationsväsendet och de allmänna arbetena. Detta ursprungliga ministerium delades 1970 upp på ett arbetskraftsministerium (arbetsministeriet) och ett trafikministerium. Det sistnämnda fick 2000 namnet k.

Kommunikationsministeriet handlägger ärenden rörande väg- och järnvägstrafik, civil luftfart och sjötrafik, trafikleder, hamnar och flygplatser, atmosfärundersökningar samt vädertjänst, elektronisk kommunikation, postverksamhet och presstöd samt kommunikationservicens datasäkerhet.

Ministeriet ansvarar för ägarpolitiken inom de affärsverk och aktiebolag i trafik- och kommunikationsbranschen som har statsägd aktiemajoritet. Det är uppdelat på en trafikpolitisk avdelning, en kommunikationsmarknadsavdelning och en allmän avdelning.

Under kommunikationsministeriet lyder bl.a. två stora ämbetsverk,Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket, som bildades 1.1.2010. Trafikverket bildades genom sammanslagning av Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och vissa funktioner inom Sjöfartsverket. Trafiksäkerhetsverket bildades genom sammanslagning av Fordonsförvaltningscentralen, Luftfartsförvaltningen, Järnvägsverket samt Sjöfartsverkets sjösäkerhetsfunktioner. Under kommunikationsministeriet hör dessutom Meteorologiska institutet, Kommunikationsverket, Lotsverket (Finnpilot) samt statsbolagen Finnair Abp, Itella Abp, (tidigare Posten Finland Ab), VR-Group Ab, Rundradion Ab, Finavia Abp, Arctica Shipping Ab och Meritaito Ab. Ministeriet biträds av ett flertal rådgivande organ, bl.a. delegationen för trafiksäkerhetsärenden och Sjöfartsdelegationen. (I. Seppinen, Valtaväylä Suomeen: liikenneministeriö 100 vuotta, 1992)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommunikation, ministerier, kommunikationsförvaltning
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kommunal- och statsförvaltning
Skapat 22.03.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 31.03.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi