Konstföreningen i Åbo Tillbaka

Konstföreningen i Åbo (Turun taideyhdistys) grundades 1891 med uppgift att på orten väcka förståelse och intresse för konst samt att uppmuntra till konstutövning. För att uppnå dessa mål arrangerar föreningen årligen utställningar, verkställer sedan 1982 inköp till sitt galleri och lottar ut konstverk bland sina medlemmar. Föreningen upprätthöll 1906-81 Åbo ritskola, landets äldsta konstskola, som grundlades 1830 i anslutning till målarämbetet i Åbo av dess ålderman C.G. Söderstrand (1800-62) och till vilken R.W. Ekman knöts som lärare 1846. Skolan upprätthölls 1849-1905 av Finska konstföreningen. Den övertogs 1980 av en stiftelse, där Konstföreningen i Åbo, Åbo stad, Åbo Akademi, Åbo universitet, Konstnärsgillet i Finland och Suomen kulttuurirahasto är medlemmar. Bland dess lärare märks Victor Westerholm, Ragnar Ungern och Otto Mäkilä. De första förvärven till konstföreningens omfattande och synnerligen värdefulla konstsamling gjordes redan 1892, varefter samlingarna kontinuerligt har ökats. De är sedan 1904 uppställda i Åbo konstmuseum. (A. Haartman, K. 1891-1916, 1916; M. Willner-Rönnholm, Konstnärsslit och vardagsdröm. Åbo ritskola 1830-1981, 1996, Konsten eller livet, 2001) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg