kroppsstraff Tillbaka

kroppsstraff, straff, som innebär intrång i den kroppsliga integriteten (stympningsstraff) eller det kroppsliga välbefinnandet (bl.a. prygelstraff). Kroppsstraff torde ha varit i bruk i Finland redan innan de svenska landskapslagarna infördes under medeltiden. Stympning i olika former förekom ända in på 1700-talet; enligt 1734 års lag kunde dessa grymma straff komma i fråga endast som skärpning av dödsstraff. Nämnda lag bibehöll kroppsstraff huvudsakligen i två former: spöstraff och vatten och bröd. Senare har kroppsstraff helt avskaffats. Kroppslig tuktan användes dock som disciplinärt straff i fängelserna till 1944, och även därefter kunde fånge ges disciplinstraff som inkräktade på det kroppsliga välbefinnandet (hårt viloläger, kostminskning, vatten och bröd). Dessa disciplinstraff slopades genom en lagreform 1974.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg