Långbergsöda Tillbaka

Långbergsöda, by i Saltvik. I dalgången s. om Ålands högsta berg Orrdalsklint finns ett stort antal stenåldersboplatser, av vilka de äldsta tillhör den kamkeramiska kulturen med paralleller i v. Finland; de yngre fynden representerar den s.k. östsvenska gropkeramiska kulturen. Boplatsernas ekonomi har till övervägande del baserat sig på sälfångst, men på de yngre finns också tecken på jordbruk och boskapsskötsel. I dalgången har det på grund av landhöjningen och korsfynd varit möjligt att jämföra den yngre stenålderns relativa kronologi i Finland och Sverige. (Torsten Edgren)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi