lagtinget Tillbaka

lagtinget, benämning på det åländska parlamentet, består av 30 ledamöter och väljs vart fjärde år. Självstyrelselagen för Åland ger lagtinget lagstiftningsbehörighet på områden som kultur, utbildning, social-, hälso- och sjukvård, kommunallagstiftning, miljö, jämställdhet, post samt radio och tv. Lagtinget hette fram till 1993 landstinget. Se även Åland, självstyrelsen. (Susanne Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi