landskapsregeringen Tillbaka

landskapsregeringen, benämning på det organ inom ramen för den åländska självstyrelsen som handhar den förvaltande makten. Landskapsregeringen består av högst åtta ledamöter som utses av Ålands lagting. Ledamöterna tituleras sedan 2010 minister. Landskapsregeringen hette fram till 2004 landskapsstyrelsen. (se även Åland, självstyrelsen). (Susanne Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi