Lapplands flygflottilj Tillbaka

Lapplands flygflottilj, fi. Lapin lennosto, har anor från en flygavdelning som uppsattes 1918 i Björkö med uppgift att ansvara för bevakningen av luftrummet över ö. Finska viken. Flygstation 6 opererade 1921-36 från Tervaniemi i Viborg och flyttades 1936 till Immola i Imatra, där förbandet 1938 döptes om till Flygregementet 4, som bestod av bombdivisionerna 42, 44 och 46. Närheten till gränsen gjorde att regementet strax före krigsutbrottet 1939 förflyttades till Luonetjärvi i Jyväskylä lk. Under krigen 1939-45 opererade det från Luonetjärvi och ett antal baser i ö. Finland, bl.a. i Jorois, Joensuu och S:t Michel.

Efter andra världskriget skrotades största delen av bombplansflottan, och 1948 ombildades regementet till jaktförband samt döptes 1952 i likhet med flygvapnets övriga regementen om till flottilj. Flygflottiljen 1 (1957-74 Tavastlands flygflottilj) gick in i jeteran 1956; en pilot från flottiljen sprängde 1958 för första gången ljudvallen i finländskt luftrum. Den utrustades 1966 med jaktplan av typen Mig 21F och 1972 med Saab J-35 Draken, av vilka endast de senare följde med då flottiljen 1973 flyttades till Rovaniemi. Den fick följande år namnet Lapplands flygflottilj och flög med Drakenplanen fram till millennieskiftet, då de ersattes med F-18 Hornet. För sin huvuduppgift, territoriell luftbevakning och territoriellt luftförsvar, har Lapplands flygflottilj ett eget bevakningssystem med ledningscentral. Systemet omfattar hela n. Finland, som är flottiljens ansvarsområde. Lapplands flygflottilj utnyttjar samma fält som trafikflyget i Rovaniemi. Fältet skyddas av Lapplands luftvärnsregemente. Ett reservfält finns i Kittilä. (Lentorykmentti 4-Lapin lennosto: Koivistolta Rovaniemelle, 1979; I. Myllylä, Lentorykmentti 4-Lapin lennosto 1945-1993: Luonetjärveltä Rovaniemelle, 1993)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi