Ledsund Tillbaka

Ledsund, farvatten s. om Lemland i Ålands skärgård, 27/7 1720 skådeplatsen för en strid mellan en svensk eskader och en rysk galäravdelning. Striden slutade med svenskt nederlag, sedan fyra fregatter gått på grund och äntrats. Befälhavaren viceamiral Karl Siöblad, som angripit den ryska roddflottan på eget bevåg, straffades 1724 med ett halvt års suspension.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi