Masku, kommun (gammalt sv. namn Masko) i Egentliga Finland 15 km n.v. om Åbo. Areal 203 km2, invånare 9 585 (2011).

Masku omfattar huvudsakligen Maskunjoki ådal med omgivande skogs- och bergsbygder. Bebyggelsen följer ån; invid denna ligger även kyrkbyn, som har ca 3 500 inv. (2000). I kommunen finns två egendomar med urgamla anor: Kankas med sitt ståtliga medeltida stenslott, och Odensaari (Odensnäs), som omnämns tidigare (1234) än alla andra egendomar i Finland. Masku har bl.a. en del metallindustri; bland företag märks Oy M. Haloila Ab (gr. 1972), som tillverkar förpackningsmaskiner. Masku är även huvudort för ett av landets största detaljhandelsföretag inom möbelbranschen, Maskun kalustetalo Oy (gr. 1983). I kommunen arbetar sedan 1988 ett rehabiliteringscenter för MS-sjuka (MS).

Masku är en av landets äldsta socknar, nämnd så tidigt som 1232. Talrika fornfynd och fornborgar bär vittne om bosättningens ålder. Vid åmynningen anlades troligen i mitten av 1100-t. kastalen Stenberga, som var i bruk till 1300-t. Socknen var Åbobiskopens prebende 1399-1441. Nådendals kloster inledde 1440 sin verksamhet i Karinkylä by, men flyttades snart till en bättre plats i Reso. Gråstenskyrkan är uppförd kring 1500. Vid ingången av år 2009 förenades Villnäs och Lemo kommuner med Masku (A. Oja/J. Vahe, Maskun historia, 2 bd, 1966-91)
MaskuAP.jpg

Masku har tack vare närheten till Åbo alltsedan 1970-t. haft en betydande befolkningstillväxt. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

MASKU2.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner (administrativa enheter), historia, befolkning, ytformer, bebyggelse, näringsstruktur
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Geografi
Skapat 27.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 27.04.2012 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi