Menschikoff Alexander Tillbaka

Menschikoff (Mensjikov), Alexander Sergejevitj (1787-1869), rysk general (1816), generaladjutant och amiral (1833), generalguvernör i Finland 1831-55. Furst Menschikoff hade deltagit i Napoleonkrigen och utmärkt sig under rysk-turkiska kriget 1828-29. Han förordnades 1830 till ledamot av riksrådet, 1836 till marinminister med bibehållande av generalguvernörsämbetet, som sköttes med biträde av andra. Menschikoff stod i ledningen för många kommittéer och var bl.a. rysk ambassadör i Konstantinopel 1853-56. Han verkade som ämbetsman - i finska ärenden i samråd med senaten i Finland och L.G. von Haartman - för det ryska kejsardömets intressen, men å andra sidan förhindrade han att de ryska myndigheterna blandade sig i Finlands inre angelägenheter. Han upptogs 1833 jämte barn och efterkommande som finländsk undersåte och erhöll rätt att som riksfurste inta första rummet bland den finländska adeln. Tilldelades 1842 som fideikomiss Anjala sätesgård, som inköpts med statsmedel. (Rainer Knapas)MensjikovA.jpg

Menschikoff, Alexander. Var generalguvernör i Finland 1831-55 och upptogs 1833 som finländsk undersåte. Bild: Åbo Akademis Bildsamling.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi