Nordenskiöld, Nils Tillbaka

Nordenskiöld, Nils Gustaf (f. 12/10 1792 Mäntsälä, d. där 21/2 1866), mineralog, sonson till Carl Fredrik N. Han avlade 1817 bergsexamen i Uppsala som elev till J.J. Berzelius, utnämndes följande år till bergmästare i Finland och var 1824-55 överintendent för den nyinrättade bergsstyrelsen. N., som kallats "den finska mineralogins fader", var oförtrutet verksam för att kartlägga landets malmförekomster och sökte även utveckla effektivare metoder vid utnyttjandet av fattiga och orena malmer. Han utnämndes 1840 till filosofie hedersdoktor och erhöll 1845 statsråds titel. (E. v. Eichwald, Nils von N. und Alexander von Nordmann, 1870)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 23.08.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi