Östra Finlands Universitet Tillbaka

Östra Finlands Universitet, (fi. Itä-Suomen yliopisto) universitet bildat 1.1.2010, då Kuopio universitet och Joensuu universitet gick samman. Ö., som verkar i Kuopio, Joensuu samt Nyslott, har fyra fakulteter; filosofiska fakulteten (verkar i Joensuu och Nyslott), natur- och agroforstvetenskapliga (i Kuopio och Joensuu) hälsovetenskapliga (i Kuopio) samt ekonomiska- och samhällsvetenskapliga fakulteten (i Joensuu, Kuopio och Nyslott). Universitetet hade 2010 ca 13 000 studerande och en personal på inemot 3000 personer. Till det nya universitetets rektor valdes FD (samhällsvetenskap) Perttu Vartiainen (f. 1953).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.09.2011 av Johan Lindberg