Oxenstierna, Axel Tillbaka

Oxenstierna, Axel (född 1583 Fånö, Uppland, död 28/8 1654 Stockholm), svensk ämbetsman, rikskansler från 1612. Oxenstierna var Gustav II Adolfs främsta medhjälpare och stod efter dennes död i ledningen för förmyndarregeringen, som tillförsäkrats vittgående befogenheter i 1634 års regeringsform. Oxenstierna var därmed en av de inflytelserikaste männen i hela Europa. Han fullföljde det reformarbete som påbörjats under kungens livstid. Om Oxenstierna och Finland, se bl.a. Kimito friherreskap. (G. Wetterberg, Kanslern, 2 bd, 2002)


OxenstiernaAxel.jpg

Oxenstierna, Axel. Som ledare för förmyndarregeringen efter Gustav II Adolfs död var han en av Europas inflytelserikaste män. Kopparstick av Willem !Jacobsz Delff. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), svenska tiden, statstjänstemän, stormaktstiden
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 03.05.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi