Peter Ålänning Tillbaka

Peter Ålänning (född på Åland, möjligen i Geta, död troligen 1404 el. 1405 Stockholm), handelsman och mecenat. P. flyttade tidigt till Stockholm och hade stora framgångar som affärsman och bankir. Han beskrivs i flera urkunder som en av de rikaste och mest inflytelserika borgarna i det sena 1300-talets svenska huvudstad. Till dem han gjorde affärer med hörde den mäktige riksdrotsen Bo Jonsson Grip. I källorna ges P. också titeln rådman. Han ägde betydande lantegendomar på Åland och i den åboländska skärgården. Vid sidan av sin affärsverksamhet var P. även en betydande donator. All sin egendom på Åland och i "finnskären" skänkte han 1386 till Åbo domkyrka, och stora donationer gavs också till Uppsala domkyrka och Vadstena kloster. P. brukar räknas som en tidig föregångare till de kapitalstarka skeppsredare och affärsmän som verksamt bidragit till att skapa ekonomiskt välstånd på Åland. (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), medeltiden, affärsmän, mecenater, handelsmän, företagsgrundare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 10.05.2016 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi