plastindustri Tillbaka

plastindustri. P:s utveckling i Finland började 1921, då det första företaget i branschen, Sarvis Oy, grundades. Härdplaster började tillverkas 1933 av Oy Hartsiteollisuus Ab, som grundats detta år av tyskfödde Harry Kerbs (1901-71), en av pionjärerna för p. i landet. Tillverkning av termoplaster inleddes 1938. Bland banbrytande företag märks det fortfarande existerande Oy Plastex Ab, som grundades 1936 i Lojo och med sina artiklar för hem och hushåll, trädgård och fritid bidrog till att Finland på 1950-t. gick in i plaståldern.

P. växte snabbt under efterkrigsdecennierna, i synnerhet på 1960-t., då bl.a. tillverkning av plastbåtar inleddes. Sedan en petrokemisk industri byggts upp på 1970-t., kan p. erhålla vissa basplaster av inhemska tillverkare. Produktionen är främst inriktad på olika slags förpackningar för livsmedelsindustrin och handeln, plastartiklar för byggindustrin och tekniska plastprodukter, bl.a. komponenter för el- och elektronikindustrin. Inom den finländska p. arbetade 2005 ca 630 företag med sammanlagt 15 000 anställda. Inom p. verkar bl.a. storföretagen Huhtamäki Oyj och KWH-koncernen Ab samt Artekno Oy (tillv. bl.a. båtar) i Kangasala, Superlon Oy (skumplast) i Raumo, Espe Oy (skumplast) i Kouvola, Exel Oyj (kompositartiklar) i Mäntyharju, Terhi Oy (båtar) i Rimito, vidare Leo Longlife Oyj (Hfrs, gr. 1962, tillv. presentreklam- samt kontors- och huhållsartiklar) och Oy Orthex Ab (Lojo, gr. 1956, hushållsartiklar). P:s närings- och arbetsmarknadspolitiska intressen bevakas av föreningen Plastindustrin (Muoviteollisuus), gr. 1961, medlemsorganisation i Finlands näringsliv EK. För fackfolk finns föreningen Muoviyhdistys, gr. 1940, som är en världens äldsta branschsammanslutningar inom p. Den har bl.a. verkat för att främja undervisning och forskning på området. Föreningen utger sedan 1989 facktidningen Muovi-plast. De första lärostolarna i plastkemi och plastteknik inrättades 1967, då Helsingfors universitet och Tekniska högskolan fick var sin professur. (K. Laalo, Nappikaupasta muoviaikaan: 70 vuotta suomalaista muoviteollisuutta, 1990)
Plastindustriplastindustri. "Venturo"-huset utvecklades i slutet av 1960-t. av arkitekten och uppfinnaren Matti Suuronen och tillverkades i glasfiberförstärkt polyesterplast av Polykem Oy. Hustypen ingick i Casa Finlandia, d.v.s. CF-plasthusserien, och var en uppföljning av det ellipsformade "Futuro"-huset, som blev en stor internationell succé. Hustypen Venturo tillverkades dock endast i några få exemplar. Foto: Lehtikuva Oy.


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 16.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 16.11.2011 av Johan Lindberg