Polisens datacentral Tillbaka

Polisens datacentral, Rovaniemi, inrättades 2000 för att ersätta teknikenheten vid inrikesministeriets polisavdelning. P., sedan 2002 ett separat ämbetsverk under detta ministerium, har ansvaret över polisens dataadministration och dess riksomfattande tekniska infrastruktur. Till uppgifterna hör att tillhandahålla polismyndigheterna informationstekniska tjänster, upprätthålla datasystem och register, bl.a. det nationella s.k. Schengeninformationssystemet. Därtill kan P. åta sig att handha andra dataadministrationsuppgifter som hör till den offentliga förvaltningen. Personalen uppgick 2005 till ca 140 personer.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi